Aprilsnarren Elgbane


Hvis du leter etter en bestemt person så kan du søke på siden ved å trykke CTRL+F på tastaturet
eller bruke

Lag 9 - Lørdag 01. April 10:00
Skive: 1 Startnr: 33
Anniken Moseng Ryen - F - Os Jff
Skive: 2 Startnr: 34
Skive: 3 Startnr: 35
Skive: 4 Startnr: 36
Lag 10 - Lørdag 01. April 10:15
Skive: 1 Startnr: 37
Skive: 2 Startnr: 38
Skive: 3 Startnr: 39
Skive: 4 Startnr: 40
Lag 11 - Lørdag 01. April 10:30
Skive: 1 Startnr: 41
Skive: 2 Startnr: 42
Skive: 3 Startnr: 43
Skive: 4 Startnr: 44
Lag 12 - Lørdag 01. April 10:45
Skive: 1 Startnr: 45
Anders Asklund - JA - Soknedal JFF
Skive: 2 Startnr: 46
Øyvind Randen - JA - Alvdal Jff
Skive: 3 Startnr: 47
Skive: 4 Startnr: 48
Lag 13 - Lørdag 01. April 11:00
Skive: 1 Startnr: 49
Henning Dragmyrhaug - JA - Ålen JFF
Skive: 2 Startnr: 50
Nils Even Dragmyrhaug - A - Ålen JFF
Skive: 3 Startnr: 51
Simen Dragmyrhaug - B - Ålen JFF
Skive: 4 Startnr: 52
Per Aasen - JB - Fron JFF
Lag 14 - Lørdag 01. April 11:15
Skive: 1 Startnr: 53
Skive: 2 Startnr: 54
Skive: 3 Startnr: 55
Skive: 4 Startnr: 56
Lag 15 - Lørdag 01. April 11:30
Skive: 1 Startnr: 57
Inge Olav Murud - D2 - Alvdal Jff
Skive: 2 Startnr: 58
Skive: 3 Startnr: 59
Skive: 4 Startnr: 60
Lag 16 - Lørdag 01. April 11:45
Skive: 1 Startnr: 61
Skive: 2 Startnr: 62
Skive: 3 Startnr: 63
Skive: 4 Startnr: 64
Lag 17 - Lørdag 01. April 12:00
Skive: 1 Startnr: 65
Skive: 2 Startnr: 66
Skive: 3 Startnr: 67
Skive: 4 Startnr: 68
Lag 18 - Lørdag 01. April 12:15
Skive: 1 Startnr: 69
Skive: 2 Startnr: 70
Skive: 3 Startnr: 71
Skive: 4 Startnr: 72
Lag 19 - Lørdag 01. April 12:30
Skive: 1 Startnr: 73
Skive: 2 Startnr: 74
Skive: 3 Startnr: 75
Skive: 4 Startnr: 76
Lag 20 - Lørdag 01. April 12:45
Skive: 1 Startnr: 77
Rune Fredheim - B - Os Jff
Skive: 2 Startnr: 78
Skive: 3 Startnr: 79
Skive: 4 Startnr: 80
Lag 21 - Lørdag 01. April 13:00
Skive: 1 Startnr: 81
Skive: 2 Startnr: 82
Skive: 3 Startnr: 83
Skive: 4 Startnr: 84
Reidar Strand - JA - Sunndal JFF
Lag 22 - Lørdag 01. April 13:15
Skive: 1 Startnr: 85
Skive: 2 Startnr: 86
Skive: 3 Startnr: 87
Skive: 4 Startnr: 88
Lag 23 - Lørdag 01. April 13:30
Skive: 1 Startnr: 89
Skive: 2 Startnr: 90
Skive: 3 Startnr: 91
Skive: 4 Startnr: 92
Lag 24 - Lørdag 01. April 13:45
Skive: 1 Startnr: 93
Skive: 2 Startnr: 94
Skive: 3 Startnr: 95
Skive: 4 Startnr: 96
Lag 25 - Lørdag 01. April 14:00
Skive: 1 Startnr: 97
Skive: 2 Startnr: 98
Skive: 3 Startnr: 99
Skive: 4 Startnr: 100