Jaktfelt - Gjerstad JFF - Storfjellkarusellen Finale!


Hvis du leter etter en bestemt person så kan du søke på siden ved å trykke CTRL+F på tastaturet
eller bruke

Lag 4 - Mandag 01. Mai 09:00
Skive: 1 Startnr: 37
Åge Roar Christoffersen - E1 - Gjerstad Jff
Skive: 2 Startnr: 38
Geir Emanuelsen - B - Gjerstad Jff
Skive: 3 Startnr: 39
Hildegunn Haslum - JB - Gjerstad Jff
Skive: 4 Startnr: 40
Trond Mortensen - A - Gjerstad Jff
Skive: 5 Startnr: 41
Morten Melby - JA - Sannidal JFF
Skive: 6 Startnr: 42
Trond Moen - JB - Drangedal Jff
Skive: 7 Startnr: 43
Jonas Moen - JB - Drangedal Jff
Skive: 8 Startnr: 44
Jan Olav Moseid - JB - Drangedal Jff
Skive: 9 Startnr: 45
Jon Torjus Øverdal - JC - Drangedal Jff
Skive: 10 Startnr: 46
Ole Kristian Austad - JC - Drangedal Jff
Skive: 11 Startnr: 47
Jørn Tengel BØ - JC - Drangedal Jff
Skive: 12 Startnr: 48
Tom Sørdalen - B - Drangedal Jff
Lag 5 - Mandag 01. Mai 09:20
Skive: 1 Startnr: 49
Jens Kr. Herregården - E1 - Nome JFF
Skive: 2 Startnr: 50
Bjørn Atle Nilsen - JC - Nome JFF
Skive: 3 Startnr: 51
Rolf Andreassen - E2 - Froland JFF
Skive: 4 Startnr: 52
Svein Harry Røed - JB - NA
Skive: 9 Startnr: 57
Marcus Langmyr - A - NA
Skive: 10 Startnr: 58
Jan Inge Langmyr - B - NA
Skive: 11 Startnr: 59
Frode Oland - JB - Gjerstad Jff
Skive: 12 Startnr: 60
Eldar Nes Dalen - JC - Gjerstad Jff
Lag 6 - Mandag 01. Mai 09:40
Skive: 1 Startnr: 61
Lene Veronika G. Tunsberg - JB - Froland JFF
Skive: 2 Startnr: 62
Torvald-André Risholt - JA - Froland JFF
Skive: 3 Startnr: 63
Øystein Vågsnes - JB - Froland JFF
Skive: 4 Startnr: 64
Andreas V. Sælsbråten - JB - Froland JFF
Skive: 9 Startnr: 69
Bjørn Hagen - JC - Nissedal JFL
Skive: 10 Startnr: 70
Jan Arvid Setane - JC - Nissedal JFL
Skive: 11 Startnr: 71
Hans Inge Hagen - JC - Nissedal JFL
Skive: 12 Startnr: 72
Hans Kristian Nordgaard-Tveit - JC - Nissedal JFL
Lag 7 - Mandag 01. Mai 10:00
Skive: 1 Startnr: 73
Aslak Raudåna - JC - NA
Skive: 2 Startnr: 74
Daniel Jørgensen - JC - Froland JFF
Skive: 3 Startnr: 75
Kari Lunden Fjellheim - F - Kroken Jff
Skive: 4 Startnr: 76
Jon Fjellheim Valbø - JC - Kroken Jff
Skive: 9 Startnr: 81
Tor Fjellheim - JA - Kroken Jff
Skive: 10 Startnr: 82
Frank Sivertsen - JB - Froland JFF
Skive: 11 Startnr: 83
Frode Sivertsen - JB - Froland JFF
Skive: 12 Startnr: 84
Lag 8 - Mandag 01. Mai 10:20
Skive: 1 Startnr: 85
Anneline Tangen - A - Sauherad SL JSK
Skive: 2 Startnr: 86
Asle L. Tangen - B - Sannidal JFF
Skive: 3 Startnr: 87
Helge Rosland - E1 - Tørdal JFF
Skive: 4 Startnr: 88
Jan Frode Rosland - JA - Tørdal JFF
Skive: 9 Startnr: 93
Skive: 10 Startnr: 94
Adrian Svendsen - JC - NA
Skive: 11 Startnr: 95
Solveig Sannes - F - Kroken Jff
Skive: 12 Startnr: 96
Stian Sannes - JB - Kroken Jff
Lag 9 - Mandag 01. Mai 10:40
Skive: 1 Startnr: 97
Alexander Hansen - JA - Hedrum Jfl
Skive: 2 Startnr: 98
kristian hauan - JC - Froland JFF
Skive: 3 Startnr: 99
cay repstad - JC - Froland JFF
Skive: 4 Startnr: 100
terje gødum - JC - Froland JFF
Skive: 9 Startnr: 105
stian nyhaven - JC - Froland JFF
Skive: 10 Startnr: 106
Marius Risdal - JB - Froland JFF
Skive: 11 Startnr: 107
Øyvind Espegren - JC - Froland JFF
Skive: 12 Startnr: 108
Gjermund Svaland - JC - Froland JFF
Lag 10 - Mandag 01. Mai 11:00
Skive: 1 Startnr: 109
Grunde Grimsrud - JB - Sannidal JFF
Skive: 2 Startnr: 110
Simen Sannes Grimsrud - D2 - Sannidal JFF
Skive: 3 Startnr: 111
Morten Andre Nupen - JC - Sannidal JFF
Skive: 4 Startnr: 112
Anders Aaby - JB - Sannidal JFF
Skive: 9 Startnr: 117
Eivind Lavrantsen - JB - Froland JFF
Skive: 10 Startnr: 118
Daniel Lavrantsen - D1 - Froland JFF
Skive: 11 Startnr: 119
Skive: 12 Startnr: 120
Per Dahle - JC - Froland JFF
Lag 11 - Mandag 01. Mai 11:20
Skive: 1 Startnr: 121
Jørgen Ettestøl - JA - Vegårshei JFF
Skive: 2 Startnr: 122
Trond Rugnes - JA - Vegårshei JFF
Skive: 3 Startnr: 123
Odd Bjarne Myhre - JB - Vegårshei JFF
Skive: 4 Startnr: 124
lisa fasseland Myhre - F - Vegårshei JFF
Skive: 9 Startnr: 129
Kjetil Mortensen - JC - Vegårshei JFF
Skive: 10 Startnr: 130
Reiulf Heen - JA - Vegårshei JFF
Skive: 11 Startnr: 131
Liv-Torill Heen Espeland - JB - Vegårshei JFF
Skive: 12 Startnr: 132
Fredrik Jørgensen - JC - Sannidal JFF
Lag 12 - Mandag 01. Mai 11:40
Skive: 1 Startnr: 133
Henning Haugen - A - Hedrum Jfl
Skive: 2 Startnr: 134
Andreas Myre - JB - Vegårshei JFF
Skive: 3 Startnr: 135
Ole Ivar Myre - JC - Vegårshei JFF
Skive: 4 Startnr: 136
Skive: 9 Startnr: 141
Jan Barth Jevne - JB - Hedrum Jfl
Skive: 10 Startnr: 142
Harald Lie - E2 - Hedrum Jfl
Skive: 11 Startnr: 143
Terjer Saga - JC - Hedrum Jfl
Skive: 12 Startnr: 144
Lars Kristian Saga - D2 - Hedrum Jfl
Lag 13 - Mandag 01. Mai 12:00
Skive: 1 Startnr: 145
Karl Berg - E2 - Skien Jff
Skive: 2 Startnr: 146
Bjørn Heimholt - E2 - Skien Jff
Skive: 3 Startnr: 147
Bjørn Granheim - E1 - Skien Jff
Skive: 4 Startnr: 148
Leif Saga - E2 - Hedrum Jfl
Skive: 9 Startnr: 153
Leif Magne Saga - A - Hedrum Jfl
Skive: 10 Startnr: 154
Knut Melby - E1 - Sannidal JFF
Skive: 11 Startnr: 155
Martin Melby - JC - Sannidal JFF
Skive: 12 Startnr: 156
Jan Gunnar Underdal - E1 - Sauherad SL JSK
Lag 14 - Mandag 01. Mai 12:20
Skive: 1 Startnr: 157
Daniel Mortensen - D2 - Gjerstad Jff
Skive: 2 Startnr: 158
Bjørn Trandum - E2 - Buskeruds Jff
Skive: 3 Startnr: 159
Finn Trandum - E1 - Bamble Jfl
Skive: 4 Startnr: 160
Skive: 6 Startnr: 162
Tor-Oddvar Ramsvik - B - Sauherad SL JSK
Skive: 7 Startnr: 163
Kaja Eriksen - D1 - Sauherad SL JSK
Skive: 8 Startnr: 164
Torbjørn Haugan - D2 - Sauherad SL JSK
Skive: 9 Startnr: 165
Einar Edland - E2 - Lardal JFL
Skive: 10 Startnr: 166
Øyvind Foshaug - E2 - Lardal JFL
Skive: 11 Startnr: 167
Julie Bomsholmen - D2 - Froland JFF
Skive: 12 Startnr: 168
Ingrid B. Bomsholmen - D2 - Froland JFF
Lag 15 - Mandag 01. Mai 12:40
Skive: 1 Startnr: 169
Kaisa R. Veråsdal - D2 - Froland JFF
Skive: 2 Startnr: 170
Janne Veråsdal Mjåvatn - F - Froland JFF
Skive: 3 Startnr: 171
Rune Veråsdal - JA - Froland JFF
Skive: 4 Startnr: 172
Sindre Fidjane Lindstølen - D2 - Froland JFF
Skive: 5 Startnr: 173
Torbjørg Johansen - F - Skien Jff
Skive: 6 Startnr: 174
Trond Ellingsen - JC - Skien Jff
Skive: 7 Startnr: 175
Dag Sigmund Berg - JB - Skien Jff
Skive: 8 Startnr: 176
Rune Ytre-Hauge - JC - Skien Jff
Skive: 9 Startnr: 177
Ommund Øygarden - JC - Froland JFF
Skive: 10 Startnr: 178
Isabel Nymo - F - Froland JFF
Skive: 11 Startnr: 179
Knut Olav Bomsholmen - JA - Froland JFF
Skive: 12 Startnr: 180
Anja Bomsholmen - F - Froland JFF
Lag 16 - Mandag 01. Mai 13:00
Skive: 1 Startnr: 181
Nils Homstøl - JA - Åmli JFF
Skive: 2 Startnr: 182
Torstein Nerdalen - JB - Froland JFF
Skive: 3 Startnr: 183
Ottar Venemyr - JB - Froland JFF
Skive: 4 Startnr: 184
Arne Hægestøyl - JB - Åmli JFF
Skive: 5 Startnr: 185
Tom Erik Holland - JB - Skien Jff
Skive: 6 Startnr: 186
Svein Terjesen - A - Froland JFF
Skive: 7 Startnr: 187
Geir Atle Gauslå - JC - Åmli JFF
Skive: 8 Startnr: 188
Skive: 9 Startnr: 189
Torbjørn Svein Krossbekk - D1 - Froland JFF
Skive: 10 Startnr: 190
Jørn Jomås - D2 - Froland JFF
Skive: 11 Startnr: 191
Emil Hurv - D2 - Froland JFF
Skive: 12 Startnr: 192
Henning Andersen - D2 - Froland JFF