FM Jaktfelt for Oslo


Hvis du leter etter en bestemt person så kan du søke på siden ved å trykke CTRL+F på tastaturet
eller bruke

Lag 7 - Søndag 18. Mars 10:00
Skive: 1 Startnr: 49
Anders Marthinsen - JC - Varteig JFF
Skive: 2 Startnr: 50
Vidar Myhre - JC - Lillestrøm og Strømmen JFF
Skive: 3 Startnr: 51
Henrik Granøe - JB - Lillestrøm og Strømmen JFF
Skive: 4 Startnr: 52
Othar Hvaal - E1 - Lardal JFL
Skive: 5 Startnr: 53
Dag Morten Wisth - E1 - Lardal JFL
Skive: 6 Startnr: 54
Anton Evjen - E1 - Lardal JFL
Skive: 7 Startnr: 55
Jørn Egil Thomassen - JA - Ytre Sandsvær JFF
Skive: 8 Startnr: 56
Tom Christian Balgaard - JC - Oslo JFF
Lag 8 - Søndag 18. Mars 10:20
Skive: 1 Startnr: 57
Kamil Kulis - JC - Nittedal & Hakadal Skog jf.
Skive: 2 Startnr: 58
Henrik Sæhle - JC - Solemskogen Jff
Skive: 3 Startnr: 59
Geir Flygind - JB - Gravberget JSK
Skive: 4 Startnr: 60
Hans Olaf Foss - JB - Gravberget JSK
Skive: 5 Startnr: 61
Egil Clemetsen - E2 - Oppegård JFF
Skive: 6 Startnr: 62
John Berntzen - JC - Solemskogen Jff
Skive: 7 Startnr: 63
Oscar Ørtendahl - JC - Solemskogen Jff
Skive: 8 Startnr: 64
Magnus Hassel - B - Solemskogen Jff
Lag 9 - Søndag 18. Mars 10:40
Skive: 1 Startnr: 65
Hans Erik Horn - E1 - Oslo JFF
Skive: 2 Startnr: 66
Hans Nordli - E1 - Oslomarka Jff
Skive: 3 Startnr: 67
Leif Storbraaten - E2 - Oslomarka Jff
Skive: 4 Startnr: 68
Wemunn Aabø - B - Oslo JFF
Skive: 5 Startnr: 69
Ellen Holsen - F - Oslo JFF
Skive: 6 Startnr: 70
Håkon Holsen - D1 - Oslo JFF
Skive: 7 Startnr: 71
Øyvind Sætre - JB - Oslomarka Jff
Skive: 8 Startnr: 72
Tore Hult - E1 - Oslomarka Jff
Lag 10 - Søndag 18. Mars 11:00
Skive: 1 Startnr: 73
Bjørn Trandum - E2 - Buskeruds Jff
Skive: 2 Startnr: 74
Jan Gregg Schneider - JB - Kongsberg JFF
Skive: 3 Startnr: 75
Per-Øivind Larssen - JB - Svelvik Jff
Skive: 4 Startnr: 76
Pia S Berg - F - Gjerdrum Jff
Skive: 5 Startnr: 77
Morten Moen - B - Gjerdrum Jff
Skive: 6 Startnr: 78
Atle Johnsen - JB - Gjerdrum Jff
Skive: 7 Startnr: 79
Sten Nerland - JC - Gjerdrum Jff
Skive: 8 Startnr: 80
Knut Lundin - E1 - Oslo JFF
Lag 11 - Søndag 18. Mars 11:20
Skive: 1 Startnr: 81
Anneline Tangen - A - Sauherad SL JSK
Skive: 2 Startnr: 82
Asle L. Tangen - B - Sannidal JFF
Skive: 3 Startnr: 83
Per Jarle Stene - E1 - Oslo JFF
Skive: 4 Startnr: 84
Skive: 5 Startnr: 85
Skive: 6 Startnr: 86
Andreas Jakob Johnsen - JB - Askim og Omegn JFF
Skive: 7 Startnr: 87
Bjørn Solheim - JC - Buskeruds Jff
Skive: 8 Startnr: 88
Daniel Thorsrud - JC - Kongsberg JFF
Lag 12 - Søndag 18. Mars 11:40
Skive: 1 Startnr: 89
Karl Berg - E2 - NA
Skive: 2 Startnr: 90
Bjørn Granheim - E1 - NA
Skive: 3 Startnr: 91
Vidar André Eriksen - JC - Groruddalen Jff
Skive: 4 Startnr: 92
Erik Skjold - E2 - Groruddalen Jff
Skive: 5 Startnr: 93
Morten Johansen - E1 - Groruddalen Jff
Skive: 6 Startnr: 94
Christoffer Axten - JC - Groruddalen Jff
Skive: 7 Startnr: 95
Michael Axten - JC - Groruddalen Jff
Skive: 8 Startnr: 96
Jan Gunnar Underdal - E1 - Sauherad SL JSK
Lag 13 - Søndag 18. Mars 12:00
Skive: 1 Startnr: 97
Haakon Haraldsen - JC - Ådal Jff
Skive: 2 Startnr: 98
Daniel Willoch - JC - Ådal Jff
Skive: 3 Startnr: 99
Karl Otto Haraldsen - JC - Ådal Jff
Skive: 4 Startnr: 100
Baard Kjelsaas - JC - Ådal Jff
Skive: 5 Startnr: 101
Jon Gudbrand Heggen - E1 - Ådal Jff
Skive: 6 Startnr: 102
Karl William Haraldsen - JC - Ådal Jff
Skive: 7 Startnr: 103
Peder Morten Engebretsen - JC - Ådal Jff
Skive: 8 Startnr: 104
Tor Helge Solheim - JA - Fredrikstad og Omegn Jff
Lag 14 - Søndag 18. Mars 12:20
Skive: 1 Startnr: 105
Sven Erik Lynne - JC - Oslo JFF
Skive: 2 Startnr: 106
Jon Yngvar Jensen - B - Grimstad Jff
Skive: 3 Startnr: 107
Sigrid Jensen - D1 - Grimstad Jff
Skive: 4 Startnr: 108
David Coll - JC - Nittedal & Hakadal Skog jf.
Skive: 5 Startnr: 109
Bjørn Erik Seeberg - JB - Oslo JFF
Skive: 6 Startnr: 110
Henning Ihleby - JB - Råde JFF
Skive: 7 Startnr: 111
Siri Marlen Lindem - F - Råde JFF
Skive: 8 Startnr: 112
Siv Eriksen - F - Råde JFF
Lag 15 - Søndag 18. Mars 12:40
Skive: 1 Startnr: 113
nikolai brodin - B - Solemskogen Jff
Skive: 2 Startnr: 114
Christian Evans - JC - Nordre Hurum Jff
Skive: 3 Startnr: 115
Skive: 4 Startnr: 116
Skive: 5 Startnr: 117
Gunn Hege Hardus - JA - Andebu Jff
Skive: 6 Startnr: 118
Leif H Larsen - E1 - Sørkedalen Jff
Skive: 7 Startnr: 119
Per Morten Skogstad - JB - Sørkedalen Jff
Skive: 8 Startnr: 120
Alf Eivind Sandbraaten - JB - Sørkedalen Jff
Lag 16 - Søndag 18. Mars 13:00
Skive: 1 Startnr: 121
Ann Kristin Søbye - F - Søndre Hurum Jff
Skive: 2 Startnr: 122
Line Johansen - F - Søndre Hurum Jff
Skive: 3 Startnr: 123
Ola Trandal - JC - Søndre Hurum Jff
Skive: 4 Startnr: 124
Pål Søbye - JC - Søndre Hurum Jff
Skive: 5 Startnr: 125
Hedda Hermansen - D1 - Oslo JFF
Skive: 6 Startnr: 126
Tomas Wessel Hermansen - JC - Sollihøgda JFF
Skive: 7 Startnr: 127
Henriette Hermansen - D1 - Oslo JFF
Skive: 8 Startnr: 128
Finn Olsen - JB - Lillestrøm og Strømmen JFF
Lag 17 - Søndag 18. Mars 13:20
Skive: 1 Startnr: 129
Trond Fjeldstrøm Sundby - JB - Sollihøgda JFF
Skive: 2 Startnr: 130
Thea Sundby Ørbeck-Nilssen - D1 - Oslo JFF
Skive: 3 Startnr: 131
Frode Storholm - JB - Asker Jff
Skive: 4 Startnr: 132
Magnus Wilhelm Tolleshaug - JC - Solemskogen Jff
Skive: 5 Startnr: 133
Tormod Wahl-Westreng - JC - Sollihøgda JFF
Skive: 6 Startnr: 134
Amund Brede Svendsen - JB - Oslo JFF
Skive: 7 Startnr: 135
Kristian Ovesen - JC - Oslo JFF
Skive: 8 Startnr: 136
Vibeke Svendsen - F - Oslo JFF