Buttentjern FM Jaktfelt Buskerud


Hvis du leter etter en bestemt person så kan du søke på siden ved å trykke CTRL+F på tastaturet
eller bruke

Lag 3 - Søndag 12. Mai 08:10
Skive: 1 Startnr: 31
Skive: 2 Startnr: 32
Skive: 3 Startnr: 33
Skive: 4 Startnr: 34
Skive: 5 Startnr: 35
Skive: 6 Startnr: 36
Skive: 7 Startnr: 37
Skive: 8 Startnr: 38
Skive: 9 Startnr: 39
Skive: 10 Startnr: 40
Skive: 11 Startnr: 41
Skive: 12 Startnr: 42
Skive: 13 Startnr: 43
Skive: 14 Startnr: 44
Skive: 15 Startnr: 45
Lag 4 - Søndag 12. Mai 08:30
Skive: 1 Startnr: 46
knut hovland - B - Lunner Jff
Skive: 2 Startnr: 47
Trond Randen - E1 - NA
Skive: 3 Startnr: 48
Skive: 4 Startnr: 49
Skive: 5 Startnr: 50
Skive: 6 Startnr: 51
Skive: 7 Startnr: 52
Skive: 8 Startnr: 53
Skive: 9 Startnr: 54
Skive: 10 Startnr: 55
Skive: 11 Startnr: 56
Skive: 12 Startnr: 57
Skive: 13 Startnr: 58
Skive: 14 Startnr: 59
Alf Martin Bråten - E1 - NA
Skive: 15 Startnr: 60
Bendik Bråten - S - NA
Lag 5 - Søndag 12. Mai 08:50
Skive: 1 Startnr: 61
Skive: 2 Startnr: 62
Skive: 3 Startnr: 63
Skive: 4 Startnr: 64
Skive: 5 Startnr: 65
Skive: 6 Startnr: 66
Skive: 7 Startnr: 67
Skive: 8 Startnr: 68
Skive: 9 Startnr: 69
Skive: 10 Startnr: 70
Skive: 11 Startnr: 71
Skive: 12 Startnr: 72
Skive: 13 Startnr: 73
Skive: 14 Startnr: 74
Sverre Haugli - JB - Jevnaker JFF
Skive: 15 Startnr: 75
Andre V. Dahl - JC - Jevnaker JFF
Lag 6 - Søndag 12. Mai 09:10
Skive: 1 Startnr: 76
Morten Halvorsen - JB - Buskeruds Jff
Skive: 2 Startnr: 77
Kent Roger Dalen - JC - Søndre Land Jff
Skive: 3 Startnr: 78
Jan Rino Aannerud - JC - Søndre Land Jff
Skive: 4 Startnr: 79
Per Arne Bjeglerud - JC - Toten Jff Lodd Nr. 2
Skive: 5 Startnr: 80
Gjermund Stubodden - JB - Søndre Land Jff
Skive: 6 Startnr: 81
Skive: 7 Startnr: 82
Skive: 8 Startnr: 83
Skive: 9 Startnr: 84
Skive: 10 Startnr: 85
Skive: 11 Startnr: 86
Skive: 12 Startnr: 87
Skive: 13 Startnr: 88
Skive: 14 Startnr: 89
Svein Ellingsen - JC - Lunner Jff
Skive: 15 Startnr: 90
Martin Ellingsen Tømmerstigen - D2 - Lunner Jff
Lag 7 - Søndag 12. Mai 09:30
Skive: 1 Startnr: 91
Knut Johan Nybakke - A - Gjøvik JFF
Skive: 2 Startnr: 92
Ørjan Løkken - B - Gjøvik JFF
Skive: 3 Startnr: 93
Bjørn Willand - JB - Ådal Jff
Skive: 4 Startnr: 94
Jan Erik Egge - JC - Ådal Jff
Skive: 5 Startnr: 95
Skive: 6 Startnr: 96
Skive: 7 Startnr: 97
Skive: 8 Startnr: 98
Skive: 9 Startnr: 99
Skive: 10 Startnr: 100
Skive: 11 Startnr: 101
Skive: 12 Startnr: 102
Skive: 13 Startnr: 103
Frank Bjørnå - JA - Vestre Toten Jff
Skive: 14 Startnr: 104
Kim Alan Bekkelien - JC - Vestre Toten Jff
Skive: 15 Startnr: 105
Geir Johansen - B - Gjøvik JFF
Lag 8 - Søndag 12. Mai 09:50
Skive: 1 Startnr: 106
Atle Ove Hagen - JB - Romedal og Vallset Jff
Skive: 2 Startnr: 107
Skive: 3 Startnr: 108
Skive: 4 Startnr: 109
Skive: 5 Startnr: 110
Skive: 6 Startnr: 111
Skive: 7 Startnr: 112
Skive: 8 Startnr: 113
Skive: 9 Startnr: 114
Skive: 10 Startnr: 115
Skive: 11 Startnr: 116
Skive: 12 Startnr: 117
Skive: 13 Startnr: 118
Skive: 14 Startnr: 119
Geir-Ove Hippe - JB - Gjøvik JFF
Skive: 15 Startnr: 120
olav kirkerud - JA - Snertingdal Jff
Lag 9 - Søndag 12. Mai 10:10
Skive: 1 Startnr: 121
Kristian Thoresen - E1 - Ådal Jff
Skive: 2 Startnr: 122
Kåre Ronny Sletten - B - Ådal Jff
Skive: 3 Startnr: 123
Tom Røste - JC - Ådal Jff
Skive: 4 Startnr: 124
Brynjar Thorsby - JC - Ådal Jff
Skive: 5 Startnr: 125
Johan Brun - JC - Ådal Jff
Skive: 6 Startnr: 126
Espen Kjelsrud - JC - NA
Skive: 7 Startnr: 127
Arne Gunnar Treangen - JB - Ådal Jff
Skive: 8 Startnr: 128
Hans Engen - JB - Ringerike JFF
Skive: 9 Startnr: 129
Magne Rostad - JC - Ådal Jff
Skive: 10 Startnr: 130
Odin Rostad - JC - Ådal Jff
Skive: 11 Startnr: 131
Skive: 12 Startnr: 132
Skive: 13 Startnr: 133
Amund Brede Svendsen - JA - Oslo JFF
Skive: 14 Startnr: 134
Kristian Ovesen - JB - Oslo JFF
Skive: 15 Startnr: 135
Vibeke Svendsen - JB - Oslo JFF
Lag 10 - Søndag 12. Mai 10:30
Skive: 1 Startnr: 136
Line Johansen - F - Søndre Hurum Jff
Skive: 2 Startnr: 137
Ola Trandal - JC - Søndre Hurum Jff
Skive: 3 Startnr: 138
Ann Kristin Søbye - F - Søndre Hurum Jff
Skive: 4 Startnr: 139
Skive: 5 Startnr: 140
Skive: 6 Startnr: 141
Skive: 7 Startnr: 142
Skive: 8 Startnr: 143
Skive: 9 Startnr: 144
Skive: 10 Startnr: 145
Skive: 11 Startnr: 146
Skive: 12 Startnr: 147
Skive: 13 Startnr: 148
Skive: 14 Startnr: 149
Skive: 15 Startnr: 150
Lag 11 - Søndag 12. Mai 10:50
Skive: 1 Startnr: 151
Bjørn Trandum - E2 - Buskeruds Jff
Skive: 2 Startnr: 152
Jan Gregg Schneider - JB - Kongsberg JFF
Skive: 3 Startnr: 153
Susann Opperud - F - Ådal Jff
Skive: 4 Startnr: 154
Jan Lundestad - E1 - Kongsberg JFF
Skive: 5 Startnr: 155
Arve Lundestad - JC - Kongsberg JFF
Skive: 6 Startnr: 156
Alexander Aasheim - JC - Kongsberg JFF
Skive: 7 Startnr: 157
Ketil Hagen - JC - Kongsberg JFF
Skive: 8 Startnr: 158
Skive: 9 Startnr: 159
Skive: 10 Startnr: 160
Daniel Thorsrud - JC - Kongsberg JFF
Skive: 11 Startnr: 161
Skive: 12 Startnr: 162
Skive: 13 Startnr: 163
Lars Sandbakken - JC - Søndre Hurum Jff
Skive: 14 Startnr: 164
Linda Mathiesen - F - Søndre Hurum Jff
Skive: 15 Startnr: 165
Magdalene Mathiesen - F - Søndre Hurum Jff
Lag 12 - Søndag 12. Mai 11:10
Skive: 1 Startnr: 166
Jan Bakken - B - Brandbu og Tingelstad Jff
Skive: 2 Startnr: 167
Arild Erik Bakken - E2 - Brandbu og Tingelstad Jff
Skive: 3 Startnr: 168
Finn Sæther - E2 - Jevnaker JFF
Skive: 4 Startnr: 169
Odd Sørensen - E2 - Løiten JFF
Skive: 5 Startnr: 170
Erik Johansen - E2 - Løiten JFF
Skive: 6 Startnr: 171
Skive: 7 Startnr: 172
Skive: 8 Startnr: 173
Skive: 9 Startnr: 174
Skive: 10 Startnr: 175
kjell olav eid - JC - Søndre Land Jff
Skive: 11 Startnr: 176
Skive: 12 Startnr: 177
Skive: 13 Startnr: 178
Skive: 14 Startnr: 179
Skive: 15 Startnr: 180
Erik Bakken - JB - Søndre Land Jff
Lag 14 - Søndag 12. Mai 11:50
Skive: 1 Startnr: 196
Johan Carsten Thiis - JC - Kongsberg JFF
Skive: 2 Startnr: 197
Anne-Mette Kirkemo - F - Vestre Sylling og Øversk. Jff
Skive: 3 Startnr: 198
Camilla Bjørnsen-Schau - F - Ringerike JFF
Skive: 4 Startnr: 199
Christina Di Vita Fureid - F - Buskeruds Jff
Skive: 5 Startnr: 200
Ole Kristian Fureid - B - Buskeruds Jff
Skive: 6 Startnr: 201
Ivar Marius Nerby - JB - NA
Skive: 7 Startnr: 202
Ole Kristian Hagen - JB - NA
Skive: 8 Startnr: 203
Siv Strande - F - Ås JFF
Skive: 9 Startnr: 204
Jens Erling Bråten - JB - Ringerike JFF
Skive: 10 Startnr: 205
Skive: 11 Startnr: 206
Heidi Sørbønsveen - D1 - Torpa JSK
Skive: 12 Startnr: 207
Skive: 13 Startnr: 208
Skive: 14 Startnr: 209
Skive: 15 Startnr: 210
Lag 15 - Søndag 12. Mai 12:10
Skive: 1 Startnr: 211
Bjørn Steen - E1 - Bagn og Reinli Jff
Skive: 2 Startnr: 212
Tormod Sveen - E1 - Torpa JSK
Skive: 3 Startnr: 213
Skive: 4 Startnr: 214
Skive: 5 Startnr: 215
Skive: 6 Startnr: 216
Skive: 7 Startnr: 217
Skive: 8 Startnr: 218
Skive: 9 Startnr: 219
Skive: 10 Startnr: 220
Skive: 11 Startnr: 221
Skive: 12 Startnr: 222
Skive: 13 Startnr: 223
Skive: 14 Startnr: 224
Hans Olav Røtterud - A - Nannestad Jff
Skive: 15 Startnr: 225
Jan Nygård - A - Nannestad Jff
Lag 16 - Søndag 12. Mai 12:30
Skive: 1 Startnr: 226
Lars Ingvar Pinderud - JC - Kongsberg JFF
Skive: 2 Startnr: 227
Steffen Torgersbråten - JC - Ringerike JFF
Skive: 3 Startnr: 228
Hanne Torgersbråten - JC - Ringerike JFF
Skive: 4 Startnr: 229
Lars Kristian Goa - JC - Ådal Jff
Skive: 5 Startnr: 230
Skive: 6 Startnr: 231
Skive: 7 Startnr: 232
Skive: 8 Startnr: 233
Skive: 9 Startnr: 234
Skive: 10 Startnr: 235
Skive: 11 Startnr: 236
Are Ellefsrud - JC - Brandbu og Tingelstad Jff
Skive: 12 Startnr: 237
Trond Aksel Morstad - JC - NA
Skive: 13 Startnr: 238
Oscar Engeli - JC - Gran Jff
Skive: 14 Startnr: 239
Oliver Morstad Engeli - D1 - Gran Jff
Skive: 15 Startnr: 240
Lag 17 - Søndag 12. Mai 12:50
Skive: 1 Startnr: 241
Roy Ørpen - JA - Ådal Jff
Skive: 2 Startnr: 242
Thomas Tangestuen - JB - Ådal Jff
Skive: 3 Startnr: 243
Skive: 4 Startnr: 244
Skive: 5 Startnr: 245
Skive: 6 Startnr: 246
Skive: 7 Startnr: 247
Skive: 8 Startnr: 248
Skive: 9 Startnr: 249
Skive: 10 Startnr: 250
Skive: 11 Startnr: 251
Skive: 12 Startnr: 252
Skive: 13 Startnr: 253
Skive: 14 Startnr: 254
Frode Storholm - JA - Asker Jff
Skive: 15 Startnr: 255
Gaute Ingolf Amdal - JC - Lunner Jff
Lag 18 - Søndag 12. Mai 13:10
Skive: 1 Startnr: 256
Ingar Woll - B - Oslo JFF
Skive: 2 Startnr: 257
Skive: 3 Startnr: 258
Skive: 4 Startnr: 259
Skive: 5 Startnr: 260
Skive: 6 Startnr: 261
Skive: 7 Startnr: 262
Skive: 8 Startnr: 263
Skive: 9 Startnr: 264
Skive: 10 Startnr: 265
Skive: 11 Startnr: 266
Skive: 12 Startnr: 267
Skive: 13 Startnr: 268
Skive: 14 Startnr: 269
Skive: 15 Startnr: 270
Pernille Nor-Woll - F - Oslo JFF
Lag 19 - Søndag 12. Mai 13:30
Skive: 1 Startnr: 271
Ingar Sørum - A - Buskeruds Jff
Skive: 2 Startnr: 272
Thomas Løvåsdal - JA - Buskeruds Jff
Skive: 3 Startnr: 273
Erik Tandberg - A - Buskeruds Jff
Skive: 4 Startnr: 274
Gjermund Sørum - A - Buskeruds Jff
Skive: 5 Startnr: 275
Ottar Sørum - E2 - Buskeruds Jff
Skive: 6 Startnr: 276
John Kåre Haugen - E1 - Hemsedal JF
Skive: 7 Startnr: 277
Odd A Halbjørhus - A - Hemsedal JF
Skive: 8 Startnr: 278
Skive: 9 Startnr: 279
Skive: 10 Startnr: 280
Skive: 11 Startnr: 281
Skive: 12 Startnr: 282
Aslak Bakke - A - Torpa JSK
Skive: 13 Startnr: 283
Kaj Åmodt - JC - Torpa JSK
Skive: 14 Startnr: 284
Trond A. Bakke - JB - Torpa JSK
Skive: 15 Startnr: 285
Alf Helge Justad - JB - Buskeruds Jff
Lag 20 - Søndag 12. Mai 13:50
Skive: 1 Startnr: 286
Daniel Thorsrud - JC - Kongsberg JFF
Skive: 2 Startnr: 287
Kenneth Larsen - JC - Søndre Hurum Jff
Skive: 3 Startnr: 288
Rune Ugstad Nilsen - JA - Søndre Hurum Jff
Skive: 4 Startnr: 289
Robin Vang - JC - Søndre Land Jff
Skive: 5 Startnr: 290
Skive: 6 Startnr: 291
Skive: 7 Startnr: 292
Skive: 8 Startnr: 293
Skive: 9 Startnr: 294
Henriette Hermansen - D2 - Sollihøgda JFF
Skive: 10 Startnr: 295
Tomas Wessel Hermansen - JC - Sollihøgda JFF
Skive: 11 Startnr: 296
Hedda Hermansen - D1 - Sollihøgda JFF
Skive: 12 Startnr: 297
Thea Sundby Ørbeck-Nilssen - D1 - Oslo JFF
Skive: 13 Startnr: 298
Trond Fjeldstrøm Sundby - JB - Sollihøgda JFF
Skive: 14 Startnr: 299
Siv Eriksen - JB - Råde JFF
Skive: 15 Startnr: 300
arnkjell johansen - E2 - Ås JFF
Lag 21 - Søndag 12. Mai 14:10
Skive: 1 Startnr: 301
Steinar Isebakke - JA - Sarpsborg og Omegn JFF
Skive: 2 Startnr: 302
Heidi Svalastog - F - Skaubygda JFF Frogn
Skive: 3 Startnr: 303
Stig-Andre Skogby - JC - Groruddalen Jff
Skive: 4 Startnr: 304
Henning Skjølås - JC - Groruddalen Jff
Skive: 5 Startnr: 305
Anne Beathe Vollaug - F - Trøgstad JFF
Skive: 6 Startnr: 306
Anny Venche Aasen - JB - Heradsbygd Jff
Skive: 7 Startnr: 307
Dag Sukke - JA - Sørskogbygda JSK
Skive: 8 Startnr: 308
Marius Bentzen Haugen - JB - Ådal Jff
Skive: 9 Startnr: 309
John-Ivar Nørstebøen - B - Gausdal JFF
Skive: 10 Startnr: 310
Eivind Rotefoss - JC - Krødsherad JFF
Skive: 11 Startnr: 311
Jan Christian Thoresen - JB - Ådal Jff
Skive: 12 Startnr: 312
Jonas Tellefsen Rodegård - JB - Flå JFF Lerdueklubben
Skive: 13 Startnr: 313
Karina Tangnes Svingen - F - Flå JFF Lerdueklubben
Skive: 14 Startnr: 314
Jarle Nymoen - JB - Ådal Jff
Skive: 15 Startnr: 315
Kristine Rognerud Nymoen - D2 - Ådal Jff