FM Jaktfelt Oslo - AVLYST


Hvis du leter etter en bestemt person så kan du søke på siden ved å trykke CTRL+F på tastaturet
eller bruke

Lag 10 - Lørdag 14. Mars 12:00
Skive: 1 Startnr: 73
Tom Christian Balgaard - JC - Oslo JFF
Skive: 2 Startnr: 74
Ole Andre Hansen - JC - Solemskogen Jff
Skive: 3 Startnr: 75
Siri Fyen - F - Solemskogen Jff
Skive: 4 Startnr: 76
Frode Storholm - JA - Asker Jff
Skive: 5 Startnr: 77
Inge martin Nakjem - JC - Lardal JFL
Skive: 6 Startnr: 78
Åsmund Nakjem - D1 - Lardal JFL
Skive: 7 Startnr: 79
Terje Nakjem - JC - Lardal JFL
Skive: 8 Startnr: 80
Jørn Egil Thomassen - JA - Ytre Sandsvær JFF
Lag 11 - Lørdag 14. Mars 12:20
Skive: 1 Startnr: 81
Fredrik Holm - B - Oslo JFF
Skive: 2 Startnr: 82
Skive: 3 Startnr: 83
Skive: 4 Startnr: 84
Skive: 5 Startnr: 85
Skive: 6 Startnr: 86
Skive: 7 Startnr: 87
Skive: 8 Startnr: 88
Kristian Fjellhammer - JB - Lørenskog SS
Lag 12 - Lørdag 14. Mars 12:40
Skive: 1 Startnr: 89
Bjørn Erik Seeberg - JB - Oslo JFF
Skive: 2 Startnr: 90
Jon Olav Seeberg - JB - Nittedal & Hakadal Skog jf.
Skive: 3 Startnr: 91
Lars Seeberg - D2 - Nittedal & Hakadal Skog jf.
Skive: 4 Startnr: 92
Åsmund Bakke Berntzen - D2 - Nittedal & Hakadal Skog jf.
Skive: 5 Startnr: 93
Bjørn Berntzen - JB - Nittedal & Hakadal Skog jf.
Skive: 6 Startnr: 94
Skive: 7 Startnr: 95
Skive: 8 Startnr: 96
Lag 13 - Lørdag 14. Mars 13:00
Skive: 1 Startnr: 97
Skive: 2 Startnr: 98
Skive: 3 Startnr: 99
Skive: 4 Startnr: 100
Skive: 5 Startnr: 101
Skive: 6 Startnr: 102
Skive: 7 Startnr: 103
Skive: 8 Startnr: 104
Lag 14 - Lørdag 14. Mars 13:20
Skive: 1 Startnr: 105
Skive: 2 Startnr: 106
Skive: 3 Startnr: 107
Skive: 4 Startnr: 108
Skive: 5 Startnr: 109
Skive: 6 Startnr: 110
Skive: 7 Startnr: 111
Skive: 8 Startnr: 112
Lag 15 - Lørdag 14. Mars 13:40
Skive: 1 Startnr: 113
Skive: 2 Startnr: 114
Skive: 3 Startnr: 115
Skive: 4 Startnr: 116
Skive: 5 Startnr: 117
Skive: 6 Startnr: 118
Skive: 7 Startnr: 119
Skive: 8 Startnr: 120
Lag 16 - Lørdag 14. Mars 14:00
Skive: 1 Startnr: 121
ole petter langholm - JC - Nordstrand Jff
Skive: 2 Startnr: 122
Skive: 3 Startnr: 123
Skive: 4 Startnr: 124
Skive: 5 Startnr: 125
Skive: 6 Startnr: 126
Skive: 7 Startnr: 127
Skive: 8 Startnr: 128
Lag 17 - Lørdag 14. Mars 14:20
Skive: 1 Startnr: 129
Skive: 2 Startnr: 130
Skive: 3 Startnr: 131
Skive: 4 Startnr: 132
Skive: 5 Startnr: 133
Skive: 6 Startnr: 134
Skive: 7 Startnr: 135
Skive: 8 Startnr: 136
Lag 18 - Lørdag 14. Mars 14:40
Skive: 1 Startnr: 137
Skive: 2 Startnr: 138
Skive: 3 Startnr: 139
Skive: 4 Startnr: 140
Skive: 5 Startnr: 141
Skive: 6 Startnr: 142
Skive: 7 Startnr: 143
Skive: 8 Startnr: 144
Lag 19 - Lørdag 14. Mars 15:00
Skive: 1 Startnr: 145
Per Arve Strømstad - JC - Oppegård JFF
Skive: 2 Startnr: 146
Eilert Torsnes - JB - Oppegård JFF
Skive: 3 Startnr: 147
Jean Kristian Jyrkinen - JC - Oppegård JFF
Skive: 4 Startnr: 148
Jørgen Viktil - E1 - Oslo JFF
Skive: 5 Startnr: 149
Skive: 6 Startnr: 150
Skive: 7 Startnr: 151
Skive: 8 Startnr: 152
Lag 24 - Søndag 15. Mars 10:00
Skive: 1 Startnr: 185
Richard Aaserud - JC - Ådal Jff
Skive: 2 Startnr: 186
Rune Svendsen - B - Solemskogen Jff
Skive: 3 Startnr: 187
Magnus Hassel - B - Solemskogen Jff
Skive: 4 Startnr: 188
Grunde Beisland - JC - Solemskogen Jff
Skive: 5 Startnr: 189
Annie Hessevaagbakke Beisland - F - Solemskogen Jff
Skive: 6 Startnr: 190
Victor Beisland Hessevaagbakke - D2 - Solemskogen Jff
Skive: 7 Startnr: 191
Atle Petersen - JB - Skaubygda JFF Frogn
Skive: 8 Startnr: 192
Janne Bøhlerengen - JB - Skaubygda JFF Frogn
Lag 25 - Søndag 15. Mars 10:20
Skive: 1 Startnr: 193
Sigrid Lykkjen - JA - Skaubygda JFF Frogn
Skive: 2 Startnr: 194
Tom Zahl Pedersen - JA - Skaubygda JFF Frogn
Skive: 3 Startnr: 195
Mina Off - F - Skaubygda JFF Frogn
Skive: 4 Startnr: 196
Andreas Gjetanger - JC - Skaubygda JFF Frogn
Skive: 5 Startnr: 197
Anita Skjæveland Fatnes - F - Skaubygda JFF Frogn
Skive: 6 Startnr: 198
Dirk Scheid - JC - Oslomarka Jff
Skive: 7 Startnr: 199
Geir Hensel - B - Trøgstad JFF
Skive: 8 Startnr: 200
Øyvind Sætre - E1 - Oslomarka Jff
Lag 27 - Søndag 15. Mars 11:00
Skive: 1 Startnr: 209
Arne Jørgensen - E2 - Oslo JFF
Skive: 2 Startnr: 210
Hans Erik Horn - E2 - Oslo JFF
Skive: 3 Startnr: 211
John B Bottheim - E2 - Oslo JFF
Skive: 4 Startnr: 212
John Kristian Knutsen - JA - Asker Jff
Skive: 5 Startnr: 213
Bjørn Erik Jensen - JC - Asker Jff
Skive: 6 Startnr: 214
Tom B Jensen - JC - Asker Jff
Skive: 7 Startnr: 215
Max Bern Hansen - C - Asker Jff
Skive: 8 Startnr: 216
Peter Hirth - E2 - Buskeruds Jff
Lag 28 - Søndag 15. Mars 11:20
Skive: 1 Startnr: 217
Torodd Ranheim - JB - Råde JFF
Skive: 2 Startnr: 218
Morten Nicolai Hovde - JB - Råde JFF
Skive: 3 Startnr: 219
Hans Nordli - E1 - Oslomarka Jff
Skive: 4 Startnr: 220
Jan Oseth - E1 - Oslomarka Jff
Skive: 5 Startnr: 221
Bjørn Trandum - E2 - Buskeruds Jff
Skive: 6 Startnr: 222
Jan Gregg Schneider - JA - Kongsberg JFF
Skive: 7 Startnr: 223
Erik Tandberg - A - Buskeruds Jff
Skive: 8 Startnr: 224
Jan Fredrik Ørmen - E1 - Buskeruds Jff
Lag 30 - Søndag 15. Mars 12:00
Skive: 1 Startnr: 233
Andreas Vidringstad Bjurstrøm - D2 - Solemskogen Jff
Skive: 2 Startnr: 234
Didrik Leonhard Ross Pedersen - D2 - Solemskogen Jff
Skive: 3 Startnr: 235
Håvard Sætevik Berteig - JC - Solemskogen Jff
Skive: 4 Startnr: 236
Therese Nordling - F - Solemskogen Jff
Skive: 5 Startnr: 237
Andreas Jakob Johnsen - JA - Ås JFF
Skive: 6 Startnr: 238
Vegard Jørgensen - A - Rælingen Jff
Skive: 7 Startnr: 239
Kent Halvorsen - A - Høland JSK
Skive: 8 Startnr: 240
Odd Martin K Habberstad - A - Høland JSK
Lag 32 - Søndag 15. Mars 12:40
Skive: 1 Startnr: 249
Willy Johannessen - E1 - Skaubygda JFF Frogn
Skive: 2 Startnr: 250
Sonja Johannessen - F - Nesodden Jff
Skive: 3 Startnr: 251
Leif Økland - E1 - Nesodden Jff
Skive: 4 Startnr: 252
Svein Huset - JC - Oslo JFF
Skive: 5 Startnr: 253
Fredrik Fiskerud - D2 - Trøgstad JFF
Skive: 6 Startnr: 254
tim fiskerud - JB - Trøgstad JFF
Skive: 7 Startnr: 255
Arnkjell Johansen - E2 - Ås JFF
Skive: 8 Startnr: 256
Trygve Kongsvold Larssen - JA - Ås JFF
Lag 33 - Søndag 15. Mars 13:00
Skive: 1 Startnr: 257
Thea Sundby Ørbeck-Nilssen - D1 - Oslo JFF
Skive: 2 Startnr: 258
Trond Fjeldstrøm Sundby - JB - Sollihøgda JFF
Skive: 3 Startnr: 259
Inge Brenden Seigerud - B - Skogen JSK
Skive: 4 Startnr: 260
Nikolai Torp - JA - Skogen JSK
Skive: 5 Startnr: 261
John Arne Torp - D2 - Skogen JSK
Skive: 6 Startnr: 262
Jens Torbjørn Asak - JB - Farshatten JFF
Skive: 7 Startnr: 263
Preben Vanghøj - JC - Nordstrand Jff
Skive: 8 Startnr: 264
Finn Olsen - JA - Lillestrøm og Strømmen JFF